Våre yrkesområder

Yrkesområder

Industri

Vi bistår arbeidere innenfor industrisektoren og sikrer gunstige og rettferdige arbeidsvilkår. Dette gjøres blant annet gjennom industrioverenskomsten 2018-2020. 

Klikk her for industrioverenskomsten

Bil

Vi fungerer som støtte for Norges Bilbransjeforbund og sikrer gunstige, rettferdige avtaler og godt samarbeid. Hvilke krav som stilles er spesifisert i biloverenskomsten 2018-2020. 

Klikk her for å bil overenskomsten

Arbeidsmarkedsbedriftene (AMB)

Vi organiserer arbeidere innenfor arbeidsmarkedsbedriftene. Som medlem i vårt fagforbund har du et sikkerhetsnett og en visshet om at riktige og gunstige arbeidsvilkår praktiseres.

Klikk her for AMB overenskomsten

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Vi organiserer også arbeidere innenfor varig tilrettelagt arbeid, for å sikre at arbeidere som faller innunder denne kategorien får utviklet sin kompetanse og arbeidsevne.

Klikk her for VTA overenskomsten

Har du spørsmål? Kontakt oss.

Kontakt