Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Om oss

Avdelingen organiserer alle arbeidstakere innen verksted, bil, attføringsbedrifter og de som har varig tilrettelagt arbeid på Gjøvik, Toten og Hadeland.

Gjøvik Jern og Metallarbeiderforening avd 54 ble stiftet 1.1.1906, men allerede året før hadde man en verkstedklubb som var direkte tilsluttet forbundet. En del arbeidere ved Brusveens fabrikker sluttet seg til avdelingen. Fra 1913 – 1916 ble agitasjon drevet for å få arbeiderene ved Brusveen til å organisere seg. Dette lyktes og det gikk ikke lang tid før foreningen hadde 400 medlemmer.
Forskjellige forhold gjordet at de i 1922 ville stifte sin egen avdeling.Dette medførte at det var kun arbeiderene ved de mekaniske bedriftene i Gjøvik, samt reparatører ved Toten Cellulose som ble igjen. Sistnevnte ble siden meldt over til Papirindustriforbundet.

Det første medlemsmøte etter frigjøringen ble holdt den 12. juni 1945 og det første årsmøtet 16.februar 1946. En stor sak som ble behandelt på dette møtet var om fagforeningene skulle kjøpe Folkets Hus.
Årsmøtet vedtok mot 4 stemmer at foreningen skulle være med på kjøpet, og at medlemmene skulle ilegges en ekstra kontingent på 10 øre pr.merke som skulle gå til opprettelse av Folkets Hus fond.

1. januar 1960 ble Støperiforeningen sammensluttet med Gjøvik Jern og Metall.
-Østre Toten Jern og Metall avdeling 198 ble lagt ned 7.februar 1971 og medlemmene ble overørt til avd 54 Gjøvik Jern og Metall.
Like etter gikk også forbundets avdeling på Hadeland inn i Gjøvik Jern og Metall.
1988 ble preget av forbundssammenslutningen mellom Jern og Metall – Bygning –Bekledning – Skog og Land – Papir
Det nye Fellesforbundet trådte i kraft 1.september 1988.
I 1989 ble tidligere medlemmer av avdeling 49 Toten Cellulose overført til avdelingen.
Fane 2, det nye medlemshåndteringssystemet til Fellesforbundet, ble tatt i bruk i 2001.
1.september 2014 ble igjen Brusveens medlemmer sammensluttet med Gjøvik Jern og Metall.

Avdelingen har kontor i 2. etg på Folkets Hus i Hunndalen og en ansatt.
Leder er frikjøpt ved behov.

Hva er Fellesforbundet?

Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon, og har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.

Bli medlem

Hvordan jobber Fellesforbundet?

Medlemmene er de viktigste i Fellesforbundet. Vi er nå ca. 160 000 yrkesaktive medlemmer, og dermed det største forbundet i privat sektor i Norge.

Medlemmene er organisert i klubber på den enkelte arbeidsplass. Klubbene tilhører en avdeling i Fellesforbundet. Denne hjemmesiden tilhører Fellesforbundet avd.54.

Det er i dag 71 avdelinger i Fellesforbundet. Ledelsen i forbundet har kontor i Oslo, med viktige støttefunksjoner i tillegg til den daglige ledelsen av forbundet. Fellesforbundet i Innlandet har distriktskontor på Moelv.

Utdrag fra Fellesforbundets prinsipprogram

Det idégrunnlaget Fellesforbundet bygger på kan kort oppsummeres slik:

  • Å få arbeidsfolk til å stå sammen, slik at arbeidsfolk får bedre levekår, større innflytelse i samfunnet og på arbeidsplassene.

  • Det har vært og er en kamp for alle menneskers likeverd og et rettferdig samfunn, bygd på den demokratiske sosialismen.

  • I bunnen ligger derfor det selvsagte formålet – å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. 

Arrangementer

Dato for årsmøtet: 24. Mars 2022. 18.00 på
Quality Hotel Strand, Gjøvik.

Det vil bli servering etter møtets slutt.

Linker

Kontakt oss gjerne

Kontakt